EU-vaalien 2019 Vaaliohjelma

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 28 huhti 19 - 0 Comments

Mauri Nygård

EU-VAALIOHJELMA 28.4.2019

Haluan kokonaan eroon:

-EU:n susipolitiikasta,

-EU:n militarisoinnista,

-hybridiuhkien tutkimuskeskuksesta Helsingissä,

-Venäjä-pakotteista,

-isäntämaasopimuksesta,

-investointisuojan ja välimiesoikeudet sisältävistä vapaakauppasopimuksista,

-eurosta, ja jos kansa kannattaa, niin myös

-EU:sta, sekä:

Haluan, että EU on aktiivinen kunnollisten myös tuotannollista työtä tarjoavien pakolaiskeskusten rakentamisessa EU:n ulkopuolelle. Haluan myös, että jäsenmaiden välille palautetaan rajatarkastukset, mutta yhteisistä rajajoukoista luovutaan.

Haluan EU-säädösten muuttamista sellaisiksi, että työturismiin liittyvä keinottelu sosiaaliturvalla saadaan kuriin.

Haluan, että EU edistää jäsenmaittensa perustuslakien muuttamista median ja pääoman valtaa heikentäviksi, samalla kun se kehittää mahdollisuuksia parantaa edustuksellisen demokratian toimivuutta.

Haluan, että EU luopuu ilmastoon liittyvästä valehtelusta myöntämällä, että atomivoima ja tuulivoima sekä myös sähköautojen valmistus ja sähkön käyttö energiana tuottavat hiilidioksidia kuten muutkin energiamuodot ja liikennevälineet, ja luopuu näiden vapauttamisesta päästökaupasta ja muusta erityistuesta. Atomivoima ajaa valheelle perustuvaa sähkön kulutusta lisäävää ilmastopolitiikkaa. Hiilidioksidin mahdollisesta vaarallisuudesta sopii kyllä olla muilla perusteilla kiinnostunut ja huolissaan.

Haluan, että varmuuden vuoksi, vaikka ihmisen osuuden suuruudesta ilmastonmuutokseen ei lopullista totuutta tiedetä, EU edistää hiilipäästöjen vähentämistä ja hiilen varastoimista, eli osallistuu metsäpalojen ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen sammutukseen maapallolla, edistää metsänistutusta, hiilen varastoimista mm. pelloille ja puurakentamiseen ja suosii metsäojitusalueilla pohjaveden pinnan kohottamista johtamassani Latvavesiprojektissa käytetyllä menetelmällä, ja haluan, että biopolttoaineita tuetaan.

Koska turve palaa ojitetuilla alueilla luonnonvaraista suota nopeammin itsekseen hiiltä ilmakehään tuottaen, suosittelen EU:n politiikaksi, että turve näiltä alueilta käytetään esimerkiksi polttamalla ihmisen hyödyksi, josta ja muistakin syistä turve tulee luokitella uusiutuvaksi polttoaineeksi. Turvetuotannossa tulee suosia vähän pölyä tuottavia menetelmiä.

Mikäli nopea ero EU:sta ei ole mahdollista, niin haluan kuitenkin koko EU:n perussopimuksen uusiksi ja vallan palauttamista jäsenmaille. Tätä varten on perustettava hallitusten välinen konferenssi (HVK). On lopetettava Saksan ja osin Ranskankin alaisena nöyristely. Yhteistyö Euroopassa on saatava koko maanosan kattavaksi itsenäisten kansakuntien työksi.

Elämää Pääoman Maailmankaudella

Maailmamme on siirtynyt itäsosialismin romahdettua pääoman maailmankauteen, johon kuuluu mm. täydellisen vapaakaupan ajaminen ja valtioiden ja erityisesti hyvinvointivaltioiden sekä kansanvallan alasajo. Valta halutaan rahalle ja suuryrityksille. Tämä kehitys on katkaistava.

Kansainväliset organisaatiot kuten WTO, IMF, Maailmanpankki, OECD ja NATO sekä valtioiden väliset integraatiohankkeet kuten EU ovat rahavallan ja suuryritysten keinoja pyrkimyksessä rajattomaan maailmanvaltaan. Käynnissä on ollut hiljainen vallankumous. Todellisuudessa EU kaventaa kansanvaltaa ja kasvattaa ylikansallista määräysvaltaa ja byrokratiaa. EU on kooltaankin niin suuri, että kansanvalta ei siellä voi toimia, vaikka haluttaisiin.

Nato on sotaelinkeinon menekinedistämisorganisaatio. Sen tehtävä on luoda jännitystä, konflikteja ja sotia. Sotaelinkeinon kannalta hyvät pitkäaikaiset projektit Irakissa ja Afganistanissa sekä myös Syyriassa ovat taantuneet: arabivaltiot ovat raunioina tai lännelle ja Israelille myötämielisten diktaattoreiden käsissä. Nyt sotaelinkeino etsii uusia kohteita, ja varsinkin pitkäkestoinen sota arabien tukijaa Venäjää vastaan olisi sille unelmien täyttymys. Jos tuota sotaa ryhdytään käymään, se käydään Suomen maaperällä, ja arsenaaliin kuuluvat myös taktiset ydinaseet. Jo kymmenisen vuotta kestänyt natotus ja Venäjän provosointi, sotapropaganda, eivät sen vuoksi ole ihan vaaratonta leikkiä. EU:ssa tulen toimimaan maailmanrauhan puolesta.

Kun Naton ja USA:n sodilla on merkittävä rooli Eurooppaan suuntautuneessa muuttoliikkeessä, EU:n tulee vaatia USA:ta kustannusten maksajaksi. Käynnissä olevaan kansainvaellukseen on muitakin syitä, etenkin väestöpaine, nälänhädät ja ilmastonmuutokset, elintasoerot ja tiedonkulun parantuminen. Näitä tulee ehkäistä kehitysmaatuella, josta tuki koulutukseen menee varmimmin kohteeseensa ja on vaikutuksiltaan tehokasta.

Maapallolla on menty kohti normaaleja oloja, mikä historiassa on tarkoittanut suurelle osalle ihmisistä sortoa ja kärsimystä. Eriarvoistuminen on nyt lisääntynyt kaikkialla. Suomessa kehitys on näkynyt etenkin hyvätuloisille annetuissa veronalennuksissa ja vastaavasti kunnille annettavien valtionosuuksien rajussa vähentämisessä. Näin on saatu aikaiseksi hoitojonoja ja näennäisperusteita palvelujen luovuttamiseen kansainvälisille yrityksille. Yksityistäminen oli koko SOTE-hankkeenkin päämäärä, ja yksityistämiseen EU on meitä muutoinkin ohjaamassa ja osin pakottamassa. Nyt kuitenkin on menossa vastareaktio. Siihen mukaan kutsun tämänkin ohjelman lukijoita! Ken elää, näkee, mihin se riittää, mutta moraalinen velvollisuutemme on panna vastaan. Vastuuta ei pidä siirtää muille.

Suomalainen voi edistää vastareaktiota EU-vaaleissa siten, että äänestää sen politiikan puolesta, mitä kannattaa. Ei siis mene äänestämään mukavaa henkilöä tai tuttavaa eikä veikkaamaan voittajaa. Kannattaa tiedostaa, että kaikki eduskuntapuolueet ovat enemmän tai vähemmän EU-puolueita ja että monen puolueen johto kannattaa Nato-jäsenyyttä, mitä myös EU:n sotilasliitto käytännössä tarkoittaa.

Olen muuten opiskellut eläintiedettäkin, joten tiedän varmuudella, että suden perimän kunto ei tarvitse Suomea, ja käytännön riesan kokeneena tiedän, että Suomi ei tarvitse sutta. Sata vuotta elimme hyvin toisistamme erillään.

Isäntämaasopimuksen johdosta toimitin kirjan Näin Suomea viedään. Kirjaa on vielä kauttani saatavissa. Olin toinen sopimuksen kääntäjistä, kun Suomen hallitus ja presidentti yrittivät pimittää sopimuksen sisällön kansalta jättämällä käännökset kotimaisille kielille tekemättä. Teollamme pakotimme valtiovallankin kääntämään. Mutta Nato saa nyt Suomen mukaansa sotaan Venäjää vastaan milloin vain haluaa.

Jotakin olen saanut aikaan. Muun muassa toin ammattikorkeakoulun Suomeen. Aikoinaan vetämälleni Latvavesiprojektille pitää nyt saada ilmastopolitiikan vuoksi jatkotutkimusta.

Tutustu lisää Mauri Nygårdin facebookin profiilin kohtaan ”Tietoja minusta” sekä kotisivuihin ”toisinajattelija.fi”, jonka palkista löytyy videoita kuten myös suoraan You tubesta. Jos Toisinajattelijaa selaa vuoden 2013 teksteihin, saattaa alkaa ihmetellä, miten paljon bluffia tähän maailmaan ja maahan mahtuu. Blogeja on myös Uudessa Suomessa. Tähtiliikkeellä on Pohjantähti-lehti ja uskoakseni toukokuussa myös ajankohtaisia kommentteja lähettävä Tähti TV. Ja kannattaa lukea perustelut vaalikoneitten vastauksiin.

Yhteiskunnallinen liike ja kampanja eivät elä ainoastaan leivästä, mutta leipääkin tarvitaan. Kampanjaani voi tukea tilille

FI53 4055 0016 8558 72

Terveisin viidessä Suomen maakunnassa ja 15 kunnassa, joista kaksi Kanadassa, asunut fil.lis., eläkeläinen, kunnanjohtaja, maakuntaliiton johtaja, yhdyskuntasuunnittelija, tutkija, kehitysmaamaantieteen assistentti, suunnittelusihteeri, TV:n kameramies, rautatehtaan työläisen, asutustilallisen ja kuorma-autoilijan poika.

Mauri Nygård

Numero 224.

SARASVUO NÄYTTÄÄ HUONOA ESIMERKKIÄ

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 12 huhti 19 - 0 Comments

110419

Jari Sarasvuo näyttää huonoa esimerkkiä

Jari Sarasvuo on saanut haluamaansa huomiota jättämällä tyhjän äänestyslapun. No kokoomuslaiset kyllä äänestävät Jarinkin puolesta.

Ajatus Jarilla menee siten, että äänestämisellä ei ole merkitystä, sama meno jatkuu. Hän kai yhtyy hokemaan, että jos äänestämisellä voitaisiin vaikuttaa, se olisi kielletty. Ehdokkuus olikin kielletty äärivasemmiston puolueilta vielä 30-luvulla. Nyky-Suomessa sama meno on jatkunut vaaleista riippumatta siksi, että eduskunta on ollut yksipuoluejärjestelmässä. On ollut vain EU-europuolue. Nyt Paavo Väyrynen on tuonut todellisen opposition, ja siksi häntä niin hyljeksitään.

Jari puhui orja-asenteesta, mikä mahdollistaa äänestäjien manipuloinnin. Eräs esimerkki on, että äänestetään varmaa läpimenijää, jota media pitää esillä. Demokratia ei koskaan toimi, kun näin menetellään.

Valitettavan pitkälle olen orja-asenteesta samaa mieltä Jarin kanssa. Kauan sitten kirjoitin runonpätkänkin otsikolla ”Äänestäjä, minä pelkään sinua”. Aikaa on siitäkin, kun runoilin seuraavasti:

Orjalla on orjan mieli,

suussakin on toisen kieli.

Maassa mato matelee,

toiset suunnan sanelee.

Näin orjuuttaapi herra orjaa,

kuolo satoa jo korjaa,

vaan kuuliaisna orjakansa

kiittää siitä johtajaansa.

Herra kaatui, mikä eteen?

Orja tiesi, mitä teen:

nostan pystyy uuden herran,

kumarran taas toisen kerran.

Valtaa pehmeässä fasismissamme käyttävät poliitikot, puolueet ja etujärjestöt, mutta ennen kaikkea media, sen takana raha ja läntinen sotateollisuus. Sotaelinkeinon intressit osuvat yhteen Israelin valtion intressien kanssa, ja molemmille sopisi Lähi-Idän eli Israelin vihollisten raunioittamisen jälkeen pitkäkestoinen sota Venäjää, arabien tukijaa, vastaan.

Median valta ja talouden valta pitää saada kontrolliin ja asia perustuslakiin. Ja kun perutaan veronalennukset hyvätuloisilta, niin saadaan hyvinvointi-Suomi takaisin. Lisää näistä mm. You Tubessa sekä Järviradiossa lauantaina kl 15.30. Lisäksi kaksoismaakunta Keski-Pohjanmaalle! Eikä susi tarvitse Suomea, eikä Suomi sutta, mutta viimeiset kyläkoulut tarvitsevat oman valtionapunsa.

Mauri Nygård

www.toisinajattelija.fi, Facebook Tietoja / Tietoja minusta

Poismenoni on vahvasti liioiteltua

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

Poismenoni on vahvasti liioiteltua

10042019

Arvoisa Kokkolan lukion oppilaskunnan hallituksen tiimi, olen edelleen elossa, asun Kokkolassa ja olen Tähtiliikkeen ehdokas, jota ette ehdokaslistalta löytäneet paneeliinne. Ette löytäneet myöskään kaikkia muita puolueita ja niiden kokkolalaisia ehdokkaita, ette edes opettajan ammatissa toimivaa. Onko tuo uskottavaa?

Siis kumpia olette? Yhteiskunnasta vieraantuneita vähemmän lahjakkaita, vai edustatteko uljaan uuden maailman tiedostavaa etujoukkoa, jonka tehtävä on varjella muita opiskelijoita väärältä tiedolta?

Nyt olitte valinneet paneeliinne ehdokkaat puolueista, jotka kannattavat täydellistä vapaakauppaa, EU-jäsenyyttä ja euroa. Kaikki ilmeisesti kannattavat myös nykyistä verotuksen tasoa tai verojen alentamista, mitä Perussuomalaisten puheenjohtajakin esitti.

Minä olen esittänyt veronkorotuksia niille, jotka ovat EU-kaudella saaneet helpotuksia. Tällä vuosituhannella on vähennetty kerättyjen verojen määrää ainakin yhdeksällä miljardilla eurolla. Siitä rahasta voitaisiin perua opetukseen tehdyt supistukset. Saataisiin pienempiä luokkia, enemmän avustajia, lisää vaihtoehtoja oppiaineisiin, resursseja opiskelijoiden terveydenhoitoon, opintotukeen ja oppilaiden isoäideille tai näiden äideille lisää hoitajia, vaipanvaihtoja ja ulkoilutusta.

Toin ammattikorkeakoulujärjestelmän Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle. Toimin kahdeksan vuotta Keski-Pohjanmaan Maakuntaliiton johtajana, olin pitkään Itsenäisyyspuolueen vpj ja Vaihtoehto EU:lle järjestön paikallinen vetäjä, mihin rooliin toivoisin jonkun nuoremman astuvan. Käänsin kaverin kanssa Suomelle todella merkittävän Naton kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen suomeksi ja toimitin sen ympärille kirjan. Puolueeni on natotusta ja sotahankkeita vastaan, mutta puolueen vetäjää Paavo Väyrystä te ette siis tunne?

Maakuntapolitiikassa olen kirjoitellut kaksoismaakunnan puolesta, sillä tynkä-Keski-Pohjanmaa tarvitsee yhteistyötä Kalajokilaakson kanssa, mutta teitä tällaiset asiat eivät kiinnosta. Kaikille kouluille olen esittänyt viime kunnallisvaaleissakin korvamerkittyä valtionapua, jolla pelastettaisiin jäljellä olevat kyläkoulut.

Kyllähän Paavo Väyrynen ja puolueemme ovat olleet median hyljeksimiä, sortamia, sillä edustamme todellista oppositiota, mutta pitääkö Suomen tulevaisuuden toivojenkin alistua samaan?

Ja kuten huomaatte, olen kyllä aika tuohtunut. Ja lisäänpä vielä, että vuonna 2011 nuoret valitsivat minut nuorisovaaleissa nuorten eduskuntaan.

Mauri Nygård

Tähtiliikkeen ehdokas nro 99 Kokkolan Öjasta

www.toisinajattelija.fi

facebook: Tietoja / tietoja minusta

Esittely vaalikoneelle

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

Esittely Seinäjoen Sanomien vaalikoneelle 2019

Mauri Lauri Johannes Nygård

Synt. 1942 Siikajoella.

Vanha ukko, mutta valittiin 2011 nuorten eduskuntaan.

Sivuilla toisinajattelija.fi on yläpalkissa videoita.

Fil.lis., eläkeläinen, maailmanparantaja ja toisinajattelija, ollut työtön, kunnanjohtaja, K-P:n maakuntaliiton johtaja, suunnittelupäällikkö Vaasan läänin seutukaavaliitossa, seutukaavatutkija Kainuussa, tutkija Oulun yliopistolla, Kanadan hallituksen stipendiaatti, kehitysmaamaantieteen assistentti Helsingin yliopistolla, Prof. Stig Jaatisen alaisena tutkinut pellonvaraustoimintaa ja asutustoimintaa, tutkimussihteeri yhdyskuntasuunnittelualan konsulttitoimistossa, television kameramies, sekatyömies kesäisin kouluaikana, avustava perheenjäsen asutustilalla.

Yleismies opintojenkin puolesta: Pääaine maantiede, sivulaudatur yhdyskuntasuunnittelusta Tekn. kork.koululla, eläintiede cl, sosiologia cl, tilastotiede a, kemia a, kansantaloustieteen, perinnöllisyystieteen peruskurssit, taidetta ja tekniikkaa Ylen kameramieskurssilla. Kuunteli esitelmiä Halifaxin Afrikka Instituutissa.

Kysymykseen, mitä toimia Suomi tarvitsee juuri nyt selvitäkseen kansakuntana eteenpäin, vastasin aiemmin:

”Tärkeintä on Suomen pitäminen erossa sodista ja kansanvallan lisääminen eli talouden, median ja politiikan blokin saaminen aisoihin. Nyt elämme pehmeässä fasismissa.

Riski sotiin vähenee, kun palautetaan puolueettomuus. Ei Natoon suoraan eikä EU-mutkan kautta. Irtisanotaan isäntämaasopimus, luovutaan provosoinneista ja pakotteista Venäjää kohtaan.

Kansanvalta lisääntyy, jos median ja talouden valta otetaan mukaan perustuslakiin. Kun kansanvalta lisääntyy, päästään eroon eurosta ja EU:sta, ja elintasoerot kapenevat.”

Lisään, että korottamalla hyvätuloisten veroja saadaan varoja hoitotyöhön ja koulutukseen. Veroja voidaan ja pitää korottaa!

Tärkeimpiä yhteiskunnallisia saavutuksiani ovat

1) ammattikorkeakoulujärjestelmän tuominen Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle,

2) käynnistin prosessin, mikä johti asbestisementtiputkien valmistuksesta ja asentamisesta luopumiseen,

3) Kainuun kyläprojekti, mikä johti mm. muutaman yrityksen perustamiseen ja hillasuon suojeluun,

4) kantojen energiakäyttöprojekti, mikä johti patentteihin, pellonraivaukseen ja yrityksen hakealalle,

5) liitännäiselinkeinoprojekti, mikä johti mm. liitännäiselinkeinoneuvojan toimen perustamiseen,

6) kalastustekninen koeasema,

7) tutkimus kalojen säilömisestä AIV-liuoksessa, (onnistui),

8) uudenlaista ojitusmenetelmää tutkiva Latvavesiprojekti,

9) luomuviljelyn edistämistä kursseineen,

10) Hannu Ahon tuella puuenergia MTK:n asialistalle,

11) menetelmä palvelujen omavaraisuusprosentin laskemiseksi,

12) Kokkolan sotilaspiirille lisäaikaa,

13) K-P:n Maakuntaliitto laajimmillaan,

14) idea kaksoismaakunnasta Kalajokilaakson kanssa odottaa vielä toteuttamistaan, samoin

15) tuki kyläkouluille.

Vastustan valtion omaisuuden lahjoittelua ja vastustin SOTEa, se tähtäsi yksityistämiseen. Maakuntahallintoon tehtävät valtiolta kunnat säilyttäen. Sote-alalle yhteistyötä, valtiolta lisää resursseja ja ulkomaalaiset pois. On sallittava, että terveyskeskukset liittyvät sairaanhoitopiiriin, kuten tynkä-Keski-Pohjanmaalla toteutui.

Ollut Keskustan jäsen, sitten IPUn jäsen ja puolueen varapuheenjohtaja, Kansalaispuolueen jäsen ja sen kaappaamisen jälkeen Seitsemän tähden liikkeen jäsen.

Vastustanut EU-jäsenyyttä mm. VEU:ssa ja saanut siitä maksaa. Kääntänyt toisen kanssa Naton kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen ja toimittanut kirjan ”Näin Suomea viedään”, josta Suomen media Perhonjokilaaksoa lukuun ottamatta vaikeni.

Harrastan kirjoittelua, kalastelua ja metsästystä lintukoiralla ja olen sitä mieltä, että Suomi ei tarvitse sutta eikä susi Suomea. Harrastan myös hirsitaloa. Halusin nähdä, onnistuuko talon siirtäminen kokonaisena Vetelistä meren tuntumaan, ja onnistuihan se.

Maahanmuutosta: pieni määrä on kuin suola keitossa, piristää ja tuo omat hyvät maut esille, mutta pitää varoa, ettei lorahda liikaa. Nyt lorahti, ja tarvitaan rajatarkastukset ja kunnolliset pakolaisleirit työpaikkoineen EU:n ulkopuolelle.

Pimeästä ulkomaisesta työturismista päästävä eroon! Enkä rakasta työskentelyä, jolla hankitaan sosiaaliturvaa ulkomailla asuvalle perheelle ja itselleen, jos huomattavan osan ajasta on ulkomailla. Halpamaasta kulkeva saa ikäänkuin moninkertaisen palkan, joten kannattaa työskennellä alipalkattunakin. Eesti on noussut osaksi Suomessa työskentelyn johdosta, eikä se enää olekaan entisen kaltainen halpamaa. Ulkomaalaiset tulevat kalliiksi, jos syrjäyttävät suomalaisia työttömiksi.

Katalin Miklossylle demokratiasta

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

Katalin Miklossylle demokratiasta

14.2.2019

Onnittelut tv-esiintymisestä!

Satuin katsomaan nyt torstaina loppuosan keskustelusta, jossa Sinä edustit mielestäni oikeaa lähestymistapaa. Puheenjohtajankin asenne, tietysti, oli voimakkaasti se, että meidän demokratia on se paras ja oikea ja pitäisi viedä muihin maihin. No kaipa minäkin olen samaa mieltä tämän fiktiivisen idean hyvyydestä, jos se vain toimisi. Se edellyttää kuitenkin ihmisiltä halua osallistua ja se edellyttää, että valta todella olisi äänestäjillä eikä esimerkiksi medialla tai median, talouden ja politiikan yhteenliittymällä. Siitä vedin viime keväänä Suomen sosiaalifoorumissa Helsingin Arbiksella seminaarin teemalla vallan kolmijaosta vallan viisijakoon.

Olin sitä mieltä, että kolmijako-oppia kehiteltäessä ei voinut olla mitään käsitystä tulevan median kehityksestä ja sen tulevasta vallasta. Ranskan vallankumouksenkin aikoihin lentolehtisten katsottiin olevan rahvaan, pienen ihmisen puolella, ja tämä käsitys on edelleen voimassa käsitteessä vallan vahtikoira.

Niinpä median valta jäi uusiin ”demokratian” hallintorakenteisiin lisäämättä. Meillä ihmisillä puolestaan ei ole mitään synnynnäistä lajinkehityksen myötä kehittynyttä hälytyskelloa nykyaikaista massatiedotusta ja manipulaatiota vastaan (olen opiskellut myös eläintiedettä). Manipuloitsijoilla on maailmanhistorian parhaat työvälineet. Somesta huolimatta.

Vallan vahtikoira on lahjottu, ja se on vaihtanut puolta.

Valistuksen aikaan 1600-1700 -luvuilla, kun valtiorakennetta pohdittiin, ei myöskään tiedostettu kunnolla talouden eli kapitalismin tulevaa kehitystä ja merkitystä. Filosofit olivat itse yläluokkaa, joten kumottavaksi kohteeksi helposti muodostui vain kuningas. Yhdysvaltain perustuslaki säädettiin jo 1700-luvulla ja Karl Marx vaikutti myöhemmin. Muut maat ovat sitten mukailleet USA:n systeemiä pitäen kiinni vallan kolmijaosta. Perustuslaissa pitäisi kuitenkin ottaa tietoisesti huomioon myös median ja talouden valta, jos kansanvaltaa haluttaisiin. Seminaarimme tekikin tästä aloitteet eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ja tulevaisuusvaliokunnalle. Jouni Backman ja Liisa Hyssälä tekivät myös listan toimista eduskunnan työn parantamiseksi, ja keväällä oli demokratiasta myös väitös, johon en ehtinyt tutustua.

Niin, meillähän on eletty EU-kaudella yksipuoluejärjestelmässä. Kaikki eduskuntapuolueet kannattavat euroa ja ovat hiljaisuudessa siunanneet myös isäntämaasopimuksen Naton kanssa. Siihen perehdyin tarkemminkin, kun tein aloitteen Itsenäisyyspuolueen kokouksessa, että käännetään se porukalla, kun valtiovalta oli ilmoittanut, että ei tule sitä suomeksi kääntämään. Olin puolueen varapuheenjohtaja. Yhden kaverin kanssa sitten käänsimme ja minä toimitin julkaisun Näin Suomea viedään. Se toimitettiin kaikkiin medioihin sähköisesti ja siitä pidettiin netissä hyvin edeltä käsin tiedotettu julkistamistilaisuus. Oman maakuntani lehteen Keskipohjanmaahan vein lisäksi kaksi paperista kappaletta, toisen päätoimittajalle ja toisen uutispöydälle.

Kirjassa on neljä kirjoittajaa, tunnetuin entinen ulkoministeri ja kansainvälisen politiikan professori Keijo Korhonen. Mikään valtakunnallinen tai maakunnallinen media ei kuitenkaan maininnut kirjasta sanallakaan. Ainoastaan paikallislehti Perhonjokilaakso eli päätoimittajansa Mauri Aho kirjoitti kirjasta myönteisen arvion. Mauri Aho on Esko Ahon veli.

Nykyisin eduskunta on kaksipuoluejärjestelmässä. Sitä toista puoluetta edustaa Paavo Väyrynen eli Seitsemän tähden liike. Siksi hän on niin haukuttu ja pelätty.

Mediassa Suomen todellisella oppositiolla ei ole käytössään yhtään lehteä tai tv- tai radiokanavaa, toisin kuin esimerkiksi Venäjällä. Lisäksi Väyrynen on päätetty jättää vaalikeskusteluissakin eduskuntaan kuulumattomien joukkoon. Jätettiin myös pois pääministerigallupista, jne.

TV-keskustelussanne HS:n päätoimittaja Caius (vai onko Kaius) Niemi totesi jotenkin siihen tyyliin, että medialla voidaan vaikuttaa. Media todella vaikutti johtamalla ”unohdettua kansaa” eli perussuomalaisia kaksissa vaaleissa rajusti harhaan. Hypetys niin 2011 kuin 2015 oli valtavaa. Siis lähinnä esillä pitäminen. Yritin varoitella yleisönosastoilla Timo Soinista, mutta sääsken ininäksi jäi. Nyt sitten puolueen pj:ksi saatiin Nato-mies. On varmaan haluttu kaveri ministeriksi tulevien vaalien jälkeen.

Keräsin viime syksynä kortteja Väyrysen puolueelle. Silloinpa sitten katkesi myös mahdollisuuteni saada kirjoituksiani maakuntalehteen, Keskipohjanmaahan. Viimeisin oli kyllä jo minulta vain ärsyyntyneen vinoilua toimitukselle ilman toivoakaan julkaisemisesta.

Muuten vanhoja tekstejäni voi lukea kotisivulta toisinajattelija.fi. On siellä siitäkin, miten Jutta Urpilainen jymäytti Suomen kansaa, ja kun kokematon Hesarin pt Mikael Pentikäinen tuli sallineeksi julkisuuteen tiedon, että ei sieltä oikeuden päätöksen perusteella avatusta arkistosta mitään valtiosopimusta Kreikan kanssa löytynytkään, niin Pentikäinen erotettiin kahden viikon kuluttua. Saman viikonlopun aikana erotettiin myös Demarin päätoimittaja. Kun Pentikäinen ei kertomansa mukaan tiennyt syytä erottamiseensa, niin pian hänet valittiinkin Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajaksi. Nyt hän on yrittäjien toiminnanjohtaja, luottomies siis.

Olishan näitä. Esimerkiksi kun Antti Kuosmanen, EU-jäsenyysneuvottelija, kirjoitti kirjan Suomen tie Euroopan Unioniin, niin kirja vedettiin pois kaupoista ja kirjastoista. Antti tuli kertoneeksi, että suomalaisille valehdeltiin ennen kansanäänestystä tiettyjen maataloustukien pysyvyydestä. Antti oli hiljaa ja kohta hän olikin suurlähettiläs Kauko-Idässä.

Koetun natotusaikakauden perusteella kuudenneksi valtiomahdiksi pitäisi ottaa sotaelinkeino. Sen intressit yhtyvät maailmalla perinteiseen kolonialismiin ja Israelin valtion intresseihin. Monet Israelin viholliset ovatkin nyt sorakasoina. Kun Venäjä myös on Israelin vihollinen, niin sota Venäjää vastaan olisi mitä toivottavinta. Sotaelinkeinon kannalta mahdollisimman pitkäaikainen mieluimmin tavanomaisilla aseilla käytävä sota ja täällä Suomen maaperällä viimeiseen suomalaiseen. Ei toki Pyhällä Saksan maalla käytävä (tämä on sanonta). Kauppasotahan nyt onkin menossa, ja jos Trump ei olisi voittanut, niin mahdollisesti jo kuumempikin. Vaan jotain sotiahan sen Trumpinkin pitäisi järjestää, jotta hengissä säilyisi.

Elämme pehmeässä fasismissa.

Terveisin
Mauri Nygård

Fil.lis., eläkeläinen, ent. Keski-Pohjanmaan Maakuntaliiton tj, kunnanjohtaja, tutkija, yhdyskuntasuunnittelija, Kehitysmaainstituutin perustajajäsen, kehitysmaamaantieteen assistenttinakin pätkän, ja Halifaxissa kuuntelin huonolla kielitaidollani esitelmiä Afrikka Instituutissa.

PS

Kevään 2019 aikana Keskipohjanmaa on julkaissut kirjoituksiani.

Bara Väyrynen kan rädda Finland från Nato

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

HEIMO LINNA

krigsveteran, minister och riksdagsman, vår 2019

Bara Väyryen kan rädda Finland från NATO

Som krigsveteran blir jag besviken på den politiska debatt som partierna för inför riksdagsvalet. I våra senaste krig stred jag i främsta linjen som plutoncef (gruppchef) under general Lagus. Som en som stridit för Finlands självständighet kan jag säga att den viktigaste fråga som riksdagen kan besluta om, är att bevara Finland som en självständig, från militärallianser fristånde stat.

Av alla opinionsmätningar att döma delar en klar majoritet av Finlands folk denna min uppfattning.

Jag lärde känna Paavo Väyrynens principfasta karaktär när vi var ministrar i samma regering. Jag hoppas att alla som vill bevara Finlands självständighet i de kommande valen röstar på Paavo Väyrynens parti, Rörelsen sju stjärnor.

När Finland 2017 firade sin 100-åriga självständighet strömmade gratulationerna in från världens alla hörn. Få är de länder som lyckats uppnå, och under så lång tid bevara sin självständighet. I vår delade värld befinner sig Finland i den lyckliga situationen att vi inte har några fiender. Men självfallet har vi fått betala ett pris för självständigheten, 92.500 finländare vilar i hjältegravarna.

Efter att själv ha klarat mig ur krigen med hälsan i behåll har jag känt det som min plikt att alltid begära av våra politiker att verka till fromma för mänskligheten.

Jag känner det som min plikt att vädja till folk att rösta på Paavo Väyrynen och hans parti, Rörelsen sju stärnor, i de kommande riksdags- och EU-parlamentsvalen. Bara så kan Finland bestå som en självständig och från militära allianser fristående nation. När Paavo Väyrynen vill att Finlnd inte skall gå med i NATO, så har han folkets klara majoritet på sin sida.

Heimo Linna,

f.d riksdagsman och f.d jord-och skogsbruksminister

Faktantarkastusta

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

Faktantarkastusta

03012019

Jukka Aniakselle (KP 22.12.18) ja muille tiedoksi, että selkärankaisten villieläinten määrä ei ole vähentynyt 60 prosentilla viimeisten 40 vuoden aikana, vaikka WTO:n monimutkaisesta uutisoinnista niin saattaisi käsittää. Tiedoksi myös, että atomienergia ei ole hiilivapaata energiaa, vaikka EU onkin vapauttanut sen päästökaupasta. Käykää Pyhäjoella! Sama koskee tuulienergiaa ja kaikkia muitakin energiamuotoja. Tiedoksi siis myös, että sähköauto ei ole hiilimielessäkään saasteeton.

On fakta, että maapallo lämpenee ja muutos lämpenemistä kohden tapahtui jo 1800-luvun puolella. Mikä on kasvihuonekaasujen ja erityisesti hiilidioksidin merkitys lämpenemiseen on sen sijaan lopullisesti todistamatta. Samoin ihmisen osuus kaasuissa. Toistaiseksi kysymys on uskon asioista ja minä uskon presidenttien Putinin ja Niinistön tavoin, että hiilipölyllä (ja tuhkalla) on iso merkitys esimerkiksi napajäätiköiden sulamiseen. Joudun siis olemaan yhdessä asiassa samaa mieltä Sauli Niinistön kanssa. Kun myös hiilidioksidilla saattaa olla osuus lämpenemisessä ja ihmisellä on jonkinmoinen osuus hiilidioksidin tuotannossa, niin varminta on toki pyrkiä mahdollisimman pieneen hiilidioksidin tuotantoon ja hiilidioksidia on syytä varastoida.

Tiedoksi myös, että julkisen sektorin osuus ei ole 58 prosenttia bruttokansantuotteesta, vaikka presidentti Niinistö jokin aika sitten niin pelotteli, eikä media ole kovinkaan isoilla kirjaimilla tätä faktaa tarkastanut. Oikea luku olisi runsaat 20 prosenttia. Samainen presidentti väitti vaalikeskusteluissa, että Naton kanssa tehty isäntämaasopimus olisi ollut eduskunnan valiokuntien käsittelyssä. Ei ole ollut. Ylen ”faktantarkastajat” eivät tähän puuttuneet.

Tiedoksi myös, että vihdoin koettu talouden korkeasuhdanne ei ole Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen ansiota, vaikka Sipilä niin esittää. Kiky yms on sen sijaan vähentänyt kysyntää ja hidastanut kasvua. Kun sekä kotitaloudet, yritykset sekä talousennustajat lupaavat tälle vuodelle pienempää kasvua, niin lupaustensa mukaisesti Sipilä-ukon pitäisi nyt sitten lähteä.

Terveisin

Mauri Nygård

toisinajattelija.fi

Perustetaanko ullavan kunta?

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

Entäpä Ullavan kunta takaisin?

19.2.2019

Kysyin joitakin viikkoja sitten, että jospa perustettaisiin Rahkosen kunta Ullavan Ylikyliin? Kerroin, että on niitä olemassa huomattavasti pienempiäkin kuntia, ja kaikki on mahdollista, jos on riittävästi halua. En ole nähnyt kirjoitettuja kommentteja, mutta Ylikylien siirtymistä muuhun kuntaan on odotetusti kannatuksen ohella vastustettu, ja osa vastustajistakin oli ennalta arvattavissa.

Tietenkin olin heitollani vain puoliksi tosissani, mutta samalla tasolla voi myös esittää lisäkysymyksen, että miksei sitten otettaisi koko entistä Ullavaa irti Kokkolan kaupungista, jos nyt on havaittu, että ei ole kovin hyvin mennyt? Jos kuntia voidaan yhdistää, niin pitäähän niitä voida erottaakin. Ja luonnollisesti entisen Kälviän kunnan metsäiset eteläosat liitettäisiin Uuteen Ullavaan.

Kun Uusi Ullava synnytetään, niin tietenkin samalla sovitaan ikuisiksi ajoiksi, että Ullavassa tulee toimimaan koulu, jolla on kaksi toimipaikkaa, toinen Kirkonkylällä ja toinen Rahkosessa. Ja sitten vaan lapsia tekemään!

Ullavaan sekä lähialueelle on odotettavissa uusia työpaikkoja ja kuntaan lisää henkistä energiaa. Eikä pidä unohtaa vanhemmassa väessä piileviä resursseja. Tätä kirjoittaessani televisiossa pyörii tieto Veera Härkösestä, 72, joka tekee jopa 11 tunnin työpäiviä. Siinäpä vinkkiä Uuden Ullavan perustajille. Enkä nyt ole itselleni työpaikkaa rakentamassa, vaikka kunnanjohtajanakin olen ollut.

Sitä voi aika helposti kuvitella, että Ullava muodostuu kahdesta metsien ympäröimästä saaresta tai saaristosta. Niinpä ullavalaiset voisivatkin tehdä keväisen opintomatkan vastaaviin meren ympäröimiin saariin ja pienkuntiin Lounais-Suomessa. Voisi siellä ainakin jotain yhteishengestä oppia.

Terveisin

Mauri Nygård

Kokkola

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

ATOMIVOIMA TARVITSEE SÄHKÖAUTOT JA ILMASTOKATASTROFIN

25.2.2019

Atomivoima tarvitsee sähköautot ja ilmastokatastrofin

Kehun Lännen Median toimittajaa, kun siihen on syytä. Jami Jokinen kirjoitti paljastavasti ydinvoimasta ja ilmastosta (15.2.19): vain ilmastonmuutosta hillitsevä politiikka voi pelastaa kalliin ydinvoiman.

Taustaksi Jokinen kertoi, miten OECD:n ydinenergiajärjestön pääjohtaja päräytti, että ala on häviämässä energiamarkkinat kokonaan, ellei hiilelle tule riittävää hintaa. Tämä koskee myös turvetta, puuta ja muuta bioenergiaa.

Atomivoimalla on tukijoita. EU on antanut atomille piilotukea vapauttamalla sen päästökaupasta. Saman edun saa myös tuuli.

Sähkön kulutus ei kuitenkaan tahdo oikein kasvaa; tekninen kehitys on ollut atomienergiaa vastaan. Kokkola-lehti kertoi 13.2.19, että kauppaketju KPO on vähentänyt sähkön kulutustaan siinä määrin, että se vastaa 600 omakotitalon kulutusta, ja sama suuntaus jatkuu.

Mistä siis atomeille lisää kysyntää? Omavaraisuuden lisäämisestä kyllä, mutta paljon enemmän autoista, sähköautoista! Kaiken tieliikenteen muuttaminen sähkölle merkitsisi sähkön kysynnän kasvussa noin puolta.

Kun atomisähkö on julistettu ”puhtaaksi”, niin sen ja sähköauton suosimiseksi kannattaa liioitella ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kannattaa jakaa pääuutisissa valeuutista selkärankaisten sukupuutosta ja toisella kertaa hyönteisistä.

Atomienergian ”puhtaus” on törkeimpiä valeuutisia. Jokainen voi todeta sen, kun vain hieman käyttää ajatteluelintään. Olkiluodon työmaallakin on tupruteltu hiilidioksidia jo pian kaksikymmentä vuotta, ja niin tapahtuu myös laitoksen ollessa toiminnassa.

Kaikki energiamuodot tuottavat päästöjä. Eräässä tutkimuksessa atomienergia arvioitiin maakaasun tasoiseksi tilanteessa, kun kaasulla tuotettiin sekä lämpöä että sähköä.

Viralliseen uskoon kuuluu, että kasvihuonekaasut ovat lähes yksin syyllisiä ilmaston lämpenemiseen, ja huomio kiinnitetään hiilidioksidiin. Sen osuus Wikipedian mukaan on kuitenkin vain 9-26 prosenttia kasvihuoneilmiöstä. Kysymysmerkki tarvitaan myös siihen, kuinka suuri merkitys ihmisellä on hiilidioksidin määrään. Jokin osuus on, mutta varmaa on vain, että nykyisin julkistettavat tilastot ovat pielessä. Niissä ei oteta huomioon kaikkia tekijöitä.

Atomienergia ja sähköautot ovat valtiovaltamme suojeluksessa. Kansalainen voi kohdata sen verotuksessa, romutuspalkkioissa ja katsastusasemalla, jossa voidaan vaikuttaa siihen, että autokanta uusiutuisi ja myös sähköautoja ostettaisiin.

Mauri Nygård

Fil.lis., Seitsemän tähden liikkeen kansanedustajaehdokas Vaasan vaalipiirissä nro 99

VAPAAKAUPPA ON USKON ASIA

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 24 maalis 19 - 0 Comments

Vapaakauppa on uskon asia                                190618

Ihan hyvillä mielin saattoi Chydenius-seminaarissa seurata vapaakaupan apostoleita. Valitettavasti toinen puoliaika ja itse piispan todistelu jäi kuulematta. Hänen arkkipiispa isänsä kuului aikoinaan niihin harvoihin, joilla olisi ollut yksinäänkin mahdollisuus estää EU-jäsenyys.

Myötänolottaa kuitenkin, että näihin pohjimmiltaan EU-jäsenyyttä tukeviin tilaisuuksiin pitää hengenmiehiäkin raahata. Jouduin itsekin olemaan järjestäjänä sellaisessa SYP:n maksamassa tilaisuudessa aikoinaan. Hengenmiehen puheen sisällöllä ei ollut väliä. Pääasia, että hän antoi läsnäolollaan EU:lle, nyt vapaakaupalle, Jumalan siunauksen. Tietenkin kirkkoherra Chydeniuksen – tuon monipuolisen persoonan – muistelus seminaarissa perustelee hengenmiehenkin esilläoloa ja vähentää asetelmasta muutoin kokemaani pahoinvointia.

Esitin kommentin ja kysymyksen, mutta oikutellut mikrofoni sai kai pasmani sekaisin siinä määrin, että Erkki Liikanen saattoi teeskennellä kuin ei olisi kysymystäni ymmärtänyt. Kysyin, että miten panelistit selittävät, että vuosikymmenten taakse katsottuna talouskasvu maapallolla on mennyt sitä mukaa alaspäin kun vapaakauppaa on lisätty? Liikanen selitti, että asiaa pitää katsoa pitkällä tähtäyksellä. Siis kuinka pitkällä? Eikö 70 vuotta riitä? Talouskasvuhan on heikentynyt 50-luvulta lähtien, kun vuosikymmenten keskiarvoja tarkastellaan.

Nobelisti Bengt Holmström todisti seminaarissa, että vasta nyt ollaan Suomen taloudessa pääsemässä toista integraatiolamaa edeltäneelle tasolle.

Jos rehellisiä ollaan, niin negatiivinen korrelaatio osoittaa ainakin, että ei ole vapaakauppa suuremmin maapallon kokonaistuotantoa edistänyt. Vaikeuksia on läntisillä teollisuusmailla sekä maailman köyhimmillä mailla. Talouskasvu näyttää seuraavan väestöllisen muuntumisen teoriaa paremmin kuin vapaakauppaa. Perheiden lapsimäärä on siis vapaakauppaa parempi selittäjä, mutta lapsimäärään sisältyy sitten koulutus ja muu muutos yhteiskunnassa.

Erkki Liikanen väisti kritiikin suhteellisesta edusta toteamalla, että hän luottaakin enemmän Anders Chydeniukseen kuin David Ricardon teoriaan suhteellisesta edusta. Jotenkin minusta tuntuu, että eiköhän kuitenkin myös Erkki Liikanen muun Suomen eliitin tavoin vedonnut EU:hun mentäessä sellaiseen talouskasvuun, että kaikki hyötyvät.

Että kaikki eivät hyödy, on Donald Trump nyt todennut. Sopii toivoa, että korjausliikkeet jäävät riittävän maltillisiksi.

Mauri Nygård

toisinajattelija.fi