Talousekspertti Sauli Niinistö

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 05 helmi 17 - 0 Comments

Talousekspertti Sauli Niinistö

Talousekspertti Sauli Niinistö on neuvonut suomalaisia. Täydellinen vapaakauppa on hyvästä, vaikka se onkin luonut eriarvoisuutta.

Sama mies oli Paavo Lipposen hallituksen talousministerinä, kun Suomi luopui markasta ja otti valuutakseen euron. Muutos tehtiin mielestäni rikollisin menettelyin ja vastoin monen asiantuntijan varoituksia.

EU-kansanäänestyksessä kerrottiin, että tämä ei koske markasta luopumista. Samoin päätti eduskunnan perustuslakivaliokunta ja koko eduskunta, mutta Sauli väitti jälkeenpäin toista.

Käytännössä euro on ollut katastrofi. Se on aiheuttanut kaksi lamaa. Ensimmäisen, kun valtio halusi noudattaa siihen pääsemisen ehtoja, vahvan markan politiikkaa, ja toisen nyt, kun euron arvo valuuttana kohosi pilviin.

Sauli kävi viisastumassa Euroopan investointipankissa ja fiksut suomalaiset äänestivät hänet presidentikseen. Sitten Sauli Niinistö kertoi presidentin arvovallallaan, että meillä on kauhea tilanne, kun julkinen sektori muodostaa 58 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sopulit toistelivat hirveyttä vuoden verran, eikä Sauli korjannut valettaan. Liioittelukerroin kolme. Oikea prosenttiosuus runsaat 20.

Saulin ylistämälle täydelliselle vapaakaupalle ei ole mitään tieteellistä tai käytännön perustetta.

Vapaakauppa on edistänyt eriarvoistumista. Omaisuus on keskittynyt maapallolla niin, että kahdeksan ”perhettä” omistaa jo saman, mitä köyhin puolisko väestöstä. Suomessa kehitys näkyy mm. elinikäerojen rajuna kasvuna rikkaiden ja köyhien välillä. Noin 50-vuotiaiden köyhimpien miesten eliniän odote oli tilastossa hieman alentunut absuluuttisestikin. –Toivottavaa kehitystä Saulin kannattajien kannalta?

Koko maapallolla talouskasvu on hidastunut sitä mukaa, kun vapaakauppaa on lisätty.

Ainoat perustelut vapaakaupalle olen nähnyt EU-jäsenyyteen mentäessä. Vedottiin David Ricardon 200 vuotta vanhaan suhteellisen edun teoriaan, vaikka teorian reunaehdot eivät ole voimassa. Kaupankäynti ei ole nyt valtioiden välistä vaihtokauppaa, vaan kaikki liikkuu vapaasti: pääoma, työvoima, tavarat, palvelukset.

Tottakai kaupankäyntiä tarvitaan, mutta joku tolkku pitää olla. Kuten aikaisemmin lähinnä tullien avulla olikin.

Sauli Niinistö oli läsnä, kun Suomi solmi isäntämaasopimuksen Naton kanssa.

Sopimus sallii atomiaseittenkin tuomisen maahan, ja Suomen pitää antaa tukea Natolle. Sanaakaan ei ole siitä, että Nato tukisi Suomea tai miten Suomi voisi kutsua Naton avuksemme. Nato voi tulkita sopimusta siten, että se voi tulla, milloin esimerkiksi haluaa hyökätä Pietariin. Suomi pääsee taistelutantereeksi ja Venäjän ensi-iskun kohteeksi. Tutustuin sopimukseen, kun olin kääntämässä sitä suomeksi ja toimitin kirjan.

Talousekspertti Sauli Niinistö kannattaa taloussotaa ja pakotteita Venäjää vastaan.

Mauri Nygård Kokkola 030217

Laeave a Reply