EU-vaalien 2019 Vaaliohjelma

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 28 huhti 19 - 0 Comments

Mauri Nygård

EU-VAALIOHJELMA 28.4.2019

Haluan kokonaan eroon:

-EU:n susipolitiikasta,

-EU:n militarisoinnista,

-hybridiuhkien tutkimuskeskuksesta Helsingissä,

-Venäjä-pakotteista,

-isäntämaasopimuksesta,

-investointisuojan ja välimiesoikeudet sisältävistä vapaakauppasopimuksista,

-eurosta, ja jos kansa kannattaa, niin myös

-EU:sta, sekä:

Haluan, että EU on aktiivinen kunnollisten myös tuotannollista työtä tarjoavien pakolaiskeskusten rakentamisessa EU:n ulkopuolelle. Haluan myös, että jäsenmaiden välille palautetaan rajatarkastukset, mutta yhteisistä rajajoukoista luovutaan.

Haluan EU-säädösten muuttamista sellaisiksi, että työturismiin liittyvä keinottelu sosiaaliturvalla saadaan kuriin.

Haluan, että EU edistää jäsenmaittensa perustuslakien muuttamista median ja pääoman valtaa heikentäviksi, samalla kun se kehittää mahdollisuuksia parantaa edustuksellisen demokratian toimivuutta.

Haluan, että EU luopuu ilmastoon liittyvästä valehtelusta myöntämällä, että atomivoima ja tuulivoima sekä myös sähköautojen valmistus ja sähkön käyttö energiana tuottavat hiilidioksidia kuten muutkin energiamuodot ja liikennevälineet, ja luopuu näiden vapauttamisesta päästökaupasta ja muusta erityistuesta. Atomivoima ajaa valheelle perustuvaa sähkön kulutusta lisäävää ilmastopolitiikkaa. Hiilidioksidin mahdollisesta vaarallisuudesta sopii kyllä olla muilla perusteilla kiinnostunut ja huolissaan.

Haluan, että varmuuden vuoksi, vaikka ihmisen osuuden suuruudesta ilmastonmuutokseen ei lopullista totuutta tiedetä, EU edistää hiilipäästöjen vähentämistä ja hiilen varastoimista, eli osallistuu metsäpalojen ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen sammutukseen maapallolla, edistää metsänistutusta, hiilen varastoimista mm. pelloille ja puurakentamiseen ja suosii metsäojitusalueilla pohjaveden pinnan kohottamista johtamassani Latvavesiprojektissa käytetyllä menetelmällä, ja haluan, että biopolttoaineita tuetaan.

Koska turve palaa ojitetuilla alueilla luonnonvaraista suota nopeammin itsekseen hiiltä ilmakehään tuottaen, suosittelen EU:n politiikaksi, että turve näiltä alueilta käytetään esimerkiksi polttamalla ihmisen hyödyksi, josta ja muistakin syistä turve tulee luokitella uusiutuvaksi polttoaineeksi. Turvetuotannossa tulee suosia vähän pölyä tuottavia menetelmiä.

Mikäli nopea ero EU:sta ei ole mahdollista, niin haluan kuitenkin koko EU:n perussopimuksen uusiksi ja vallan palauttamista jäsenmaille. Tätä varten on perustettava hallitusten välinen konferenssi (HVK). On lopetettava Saksan ja osin Ranskankin alaisena nöyristely. Yhteistyö Euroopassa on saatava koko maanosan kattavaksi itsenäisten kansakuntien työksi.

Elämää Pääoman Maailmankaudella

Maailmamme on siirtynyt itäsosialismin romahdettua pääoman maailmankauteen, johon kuuluu mm. täydellisen vapaakaupan ajaminen ja valtioiden ja erityisesti hyvinvointivaltioiden sekä kansanvallan alasajo. Valta halutaan rahalle ja suuryrityksille. Tämä kehitys on katkaistava.

Kansainväliset organisaatiot kuten WTO, IMF, Maailmanpankki, OECD ja NATO sekä valtioiden väliset integraatiohankkeet kuten EU ovat rahavallan ja suuryritysten keinoja pyrkimyksessä rajattomaan maailmanvaltaan. Käynnissä on ollut hiljainen vallankumous. Todellisuudessa EU kaventaa kansanvaltaa ja kasvattaa ylikansallista määräysvaltaa ja byrokratiaa. EU on kooltaankin niin suuri, että kansanvalta ei siellä voi toimia, vaikka haluttaisiin.

Nato on sotaelinkeinon menekinedistämisorganisaatio. Sen tehtävä on luoda jännitystä, konflikteja ja sotia. Sotaelinkeinon kannalta hyvät pitkäaikaiset projektit Irakissa ja Afganistanissa sekä myös Syyriassa ovat taantuneet: arabivaltiot ovat raunioina tai lännelle ja Israelille myötämielisten diktaattoreiden käsissä. Nyt sotaelinkeino etsii uusia kohteita, ja varsinkin pitkäkestoinen sota arabien tukijaa Venäjää vastaan olisi sille unelmien täyttymys. Jos tuota sotaa ryhdytään käymään, se käydään Suomen maaperällä, ja arsenaaliin kuuluvat myös taktiset ydinaseet. Jo kymmenisen vuotta kestänyt natotus ja Venäjän provosointi, sotapropaganda, eivät sen vuoksi ole ihan vaaratonta leikkiä. EU:ssa tulen toimimaan maailmanrauhan puolesta.

Kun Naton ja USA:n sodilla on merkittävä rooli Eurooppaan suuntautuneessa muuttoliikkeessä, EU:n tulee vaatia USA:ta kustannusten maksajaksi. Käynnissä olevaan kansainvaellukseen on muitakin syitä, etenkin väestöpaine, nälänhädät ja ilmastonmuutokset, elintasoerot ja tiedonkulun parantuminen. Näitä tulee ehkäistä kehitysmaatuella, josta tuki koulutukseen menee varmimmin kohteeseensa ja on vaikutuksiltaan tehokasta.

Maapallolla on menty kohti normaaleja oloja, mikä historiassa on tarkoittanut suurelle osalle ihmisistä sortoa ja kärsimystä. Eriarvoistuminen on nyt lisääntynyt kaikkialla. Suomessa kehitys on näkynyt etenkin hyvätuloisille annetuissa veronalennuksissa ja vastaavasti kunnille annettavien valtionosuuksien rajussa vähentämisessä. Näin on saatu aikaiseksi hoitojonoja ja näennäisperusteita palvelujen luovuttamiseen kansainvälisille yrityksille. Yksityistäminen oli koko SOTE-hankkeenkin päämäärä, ja yksityistämiseen EU on meitä muutoinkin ohjaamassa ja osin pakottamassa. Nyt kuitenkin on menossa vastareaktio. Siihen mukaan kutsun tämänkin ohjelman lukijoita! Ken elää, näkee, mihin se riittää, mutta moraalinen velvollisuutemme on panna vastaan. Vastuuta ei pidä siirtää muille.

Suomalainen voi edistää vastareaktiota EU-vaaleissa siten, että äänestää sen politiikan puolesta, mitä kannattaa. Ei siis mene äänestämään mukavaa henkilöä tai tuttavaa eikä veikkaamaan voittajaa. Kannattaa tiedostaa, että kaikki eduskuntapuolueet ovat enemmän tai vähemmän EU-puolueita ja että monen puolueen johto kannattaa Nato-jäsenyyttä, mitä myös EU:n sotilasliitto käytännössä tarkoittaa.

Olen muuten opiskellut eläintiedettäkin, joten tiedän varmuudella, että suden perimän kunto ei tarvitse Suomea, ja käytännön riesan kokeneena tiedän, että Suomi ei tarvitse sutta. Sata vuotta elimme hyvin toisistamme erillään.

Isäntämaasopimuksen johdosta toimitin kirjan Näin Suomea viedään. Kirjaa on vielä kauttani saatavissa. Olin toinen sopimuksen kääntäjistä, kun Suomen hallitus ja presidentti yrittivät pimittää sopimuksen sisällön kansalta jättämällä käännökset kotimaisille kielille tekemättä. Teollamme pakotimme valtiovallankin kääntämään. Mutta Nato saa nyt Suomen mukaansa sotaan Venäjää vastaan milloin vain haluaa.

Jotakin olen saanut aikaan. Muun muassa toin ammattikorkeakoulun Suomeen. Aikoinaan vetämälleni Latvavesiprojektille pitää nyt saada ilmastopolitiikan vuoksi jatkotutkimusta.

Tutustu lisää Mauri Nygårdin facebookin profiilin kohtaan ”Tietoja minusta” sekä kotisivuihin ”toisinajattelija.fi”, jonka palkista löytyy videoita kuten myös suoraan You tubesta. Jos Toisinajattelijaa selaa vuoden 2013 teksteihin, saattaa alkaa ihmetellä, miten paljon bluffia tähän maailmaan ja maahan mahtuu. Blogeja on myös Uudessa Suomessa. Tähtiliikkeellä on Pohjantähti-lehti ja uskoakseni toukokuussa myös ajankohtaisia kommentteja lähettävä Tähti TV. Ja kannattaa lukea perustelut vaalikoneitten vastauksiin.

Yhteiskunnallinen liike ja kampanja eivät elä ainoastaan leivästä, mutta leipääkin tarvitaan. Kampanjaani voi tukea tilille

FI53 4055 0016 8558 72

Terveisin viidessä Suomen maakunnassa ja 15 kunnassa, joista kaksi Kanadassa, asunut fil.lis., eläkeläinen, kunnanjohtaja, maakuntaliiton johtaja, yhdyskuntasuunnittelija, tutkija, kehitysmaamaantieteen assistentti, suunnittelusihteeri, TV:n kameramies, rautatehtaan työläisen, asutustilallisen ja kuorma-autoilijan poika.

Mauri Nygård

Numero 224.

Laeave a Reply