Bara Väyrynen kan rädda Finland från Nato

Archived in the category: Uncategorized
Posted by mnygard on 11 huhti 19 - 0 Comments

HEIMO LINNA

krigsveteran, minister och riksdagsman, vår 2019

Bara Väyryen kan rädda Finland från NATO

Som krigsveteran blir jag besviken på den politiska debatt som partierna för inför riksdagsvalet. I våra senaste krig stred jag i främsta linjen som plutoncef (gruppchef) under general Lagus. Som en som stridit för Finlands självständighet kan jag säga att den viktigaste fråga som riksdagen kan besluta om, är att bevara Finland som en självständig, från militärallianser fristånde stat.

Av alla opinionsmätningar att döma delar en klar majoritet av Finlands folk denna min uppfattning.

Jag lärde känna Paavo Väyrynens principfasta karaktär när vi var ministrar i samma regering. Jag hoppas att alla som vill bevara Finlands självständighet i de kommande valen röstar på Paavo Väyrynens parti, Rörelsen sju stjärnor.

När Finland 2017 firade sin 100-åriga självständighet strömmade gratulationerna in från världens alla hörn. Få är de länder som lyckats uppnå, och under så lång tid bevara sin självständighet. I vår delade värld befinner sig Finland i den lyckliga situationen att vi inte har några fiender. Men självfallet har vi fått betala ett pris för självständigheten, 92.500 finländare vilar i hjältegravarna.

Efter att själv ha klarat mig ur krigen med hälsan i behåll har jag känt det som min plikt att alltid begära av våra politiker att verka till fromma för mänskligheten.

Jag känner det som min plikt att vädja till folk att rösta på Paavo Väyrynen och hans parti, Rörelsen sju stärnor, i de kommande riksdags- och EU-parlamentsvalen. Bara så kan Finland bestå som en självständig och från militära allianser fristående nation. När Paavo Väyrynen vill att Finlnd inte skall gå med i NATO, så har han folkets klara majoritet på sin sida.

Heimo Linna,

f.d riksdagsman och f.d jord-och skogsbruksminister

Laeave a Reply